logo Page-land

Dự án nổi bật

Novaworld Phan Thiết

Hình ảnh

Chi tiết

ID : AQ1

Giá : 20000$

Phòng tắm : 2

Kiểu : AQ1

Phòng : 4

Garages: 1

Trạng thái : Sale

Phòng ngủ : 2

Ngày hoàn thành : 22/10/2021

Mô tả

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Cum rerum beatae consequatur, totam fugit, alias fuga aliquam quod tempora a nisi esse magnam nulla quas! Error praesentium, vero dolorum laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Cum rerum beatae consequatur, totam fugit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Cum rerum beatae consequatur, totam fugit, alias fuga aliquam quod tempora a nisi esse magnam nulla quas! Error praesentium, vero dolorum laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Cum rerum beatae consequatur, totam fugit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Cum rerum beatae consequatur, totam fugit, alias fuga aliquam quod tempora a nisi esse magnam nulla quas! Error praesentium, vero dolorum laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Cum rerum beatae consequatur, totam fugit.

Sơ Đồ

Vị trí

Video